Goed verzekerd in Duitsland!

Uw verzekeringsadviseur voor als u werkt in Duitsland! 

Meer →


Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor
wonen in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor uw bedrijf in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Goed verzekerd in Duitsland!

Meer →

Neuenhaus Advies

Ook voor goede
aanvullende verzekeringen

Meer →

Zijn verzekeringen in Duitsland duurder dan in Nederland?

Dat was in het verleden misschien het geval, de laatste jaren echter zijn verzekeringen in Nederland ook duurder geworden boven dien zijn de dekkingen in Duitsland veel uitgebreider.

Wat is de looptijd van verzekeringen in Duitsland en kan ik deze zo opzeggen?

Over het algemeen hebben de meeste verzekeringen een looptijd van 3 tot 5 jaar met een opzegtermijn van 3 maanden. De autoverzekering vormt hierop een uitzondering, deze loopt meestal per kalenderjaar en is per jaar opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. Verzekeringen lopen verder stilzwijgend verder wanneer u deze niet opzegd. U heeft tevens het recht om verzekeringen op te zeggen wanneer tussentijds de premie wordt verhoogd, de voorwaarden worden gewijzigd of in bepaalde gevallen na een schade-claim.