Goed verzekerd in Duitsland!

Uw verzekeringsadviseur voor als u werkt in Duitsland! 

Meer →


Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor
wonen in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor uw bedrijf in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Goed verzekerd in Duitsland!

Meer →

Neuenhaus Advies

Ook voor goede
aanvullende verzekeringen

Meer →

Wonen in Nederland, werken in Duitsland van Kroeze Wevers

kroese wevers logo 2             Duitsland 

Belastingen

Wanneer u in Duitsland voor een Duitse werkgever werkt,betaalt u belasting in Duitsland. Dit hebben Nederland en Duitsland samen bepaald in een belastingverdrag. Ingeval u voor deze Duitse werkgever ook werkzaamheden verricht in Nederland dan is in Nederland ook inkomstenbelasting verschuldigd.

 

Compensatieregeling

Onder het (nieuwe) belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland geldt een compensatieregeling voor grensarbeiders. Deze regeling stelt, dat het voor een werknemer nooit nadelig mag zijn om over de grens te gaan werken. 

De compensatieregeling vergelijkt de buitenlandse situatie met de fictieve situatie dat een werknemer volledig in Nederland zou hebben gewerkt. Is de heffing in Duitsland hoger, dan in Nederland verschuldigd zou zijn , dan wordt de medewerker door de Nederlandse Belastingdienst gecompenseerd. Naast Nederland heeft ook Duitsland een bijdrage geleverd om het grensarbeiders makkelijker te maken. Sinds 1 januari 2016 hebben in Nederland woonachtige partners de mogelijkheid om in Duitsland gezamenlijk aangifte te doen en gebruik te maken van het zogeheten “Splittingsverfahren” in combinatie met Steuerklasse 3. In de praktijk houdt dit in, dat de lastendruk eigenlijk altijd lager is dan wanneer de werknemer in Nederland had gewerkt. Van een daadwerkelijke compensatie in Nederland zal daarom niet zo snel sprake zijn.

 

Lohnsteuerklassen 

Wanneer u in Duitsland werkzaam bent, wordt u ingedeeld in een zogeheten Lohnsteuerklasse. De Lohnsteuerklasse is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Net als in Nederland is de loonbelasting in Duitsland een voorheffing op de inkomstenbelasting. De belangrijkste Steuerklassen voor een in Nederland woonachtige werknemer zijn Lohnsteuerklasse 1 en 3. Lohnsteuerklasse 1 is voor alleenstaanden of voor beperkt (buitenlands) belastingplichtigen. In deze Steuerklasse wordt in verhouding tot Steuerklasse 3 de meeste belasting ingehouden. Lohnsteuerklasse 3 is voor een werknemer, die (nagenoeg) volledig in Duitsland belastingplichtig is en daarnaast een partner heeft. Wanneer u in Lohnsteuerklasse 1 wordt ingedeeld, hoeft u geen aangifte inkomstenbelastingin te dienen. Dit is bij Steuerklasse 3 wel het geval. Ingeval je opteert voor steuerklasse 3 dan wordt bij de inkomstenbelastingberekening in Duitsland ook het inkomen van de partner meegerekend. Mede afhankelijk van de aftrekposten kan in Duitsland een nabetaling ontstaan. 

 

AOW

Wanneer u volledig in Duitsland werkt, bouwt u ook in Duitsland pensioen op. Dit wordt in Duitsland de Rentenversicherung genoemd. Omdat u in Duitsland uw wettelijke ouderdomspensioen opbouwt, stopt uw opbouw van AOW in Nederland. 
Dit betekent dat u per jaar dat u in Duitsland werkt, 2% van uw toekomstige Nederlandse AOW uitkering verliest. Daarvoor in de plaats ontvangt u een wettelijke pensioenuitkering in Duitsland. Wanneer u in Nederland én Duitsland werkt en u werkt minimaal 25% in Nederland, dan bouwt u in Nederland AOW op en komt u niet in aanmerking voor het Duitse wettelijke pensioen.

 

Pensioen

In Nederland verplicht een CAO een werkgever vaak om een pensioenregeling aan te bieden aan zijn werknemers. In Duitsland is dit veel minder gebruikelijk. Veel werknemers bouwen daarom alleen de wettelijke Rentenversicherung op. 
Veel werknemers  sluiten  daarom zelf nog een aanvullend pensioen in Duitsland af. Zie ook aanvullende pensioenregelingen Euregio Grenzinfopunkt.

 

Arbeidsongeschiktheid


Wanneer u volledig in Duitsland werkt bouwt in Duitsland via de wetelijke Rentenversicherung ook  een aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering op, de z.g. Erwerbsminderungsrente. Daarnaast houdt u ook  aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering voor het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewerkt.Aangezien echter de Duitse Erwerbsminderungsrentelager is dan de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering zult u ieder jaar dat in Duitsland werkt  minder opbouwen t.o.v. Nederland.  Veel werknemers sluiten daarom vaak zelf nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering af.

 

Kinderbijslag en Kindergeld

Wanneer u in Duitsland werkt en in Duitsland sociaal verzekerd bent en u heeft kinderen, dan heeft u recht op Duits Kindergeld. Daarnaast heeft u recht op Nederlandse kinderbijslag en kindgebonden budget. Het Duitse Kindergeld wordt daarom slechts uitbetaaldwanneer deze hoger is dan de kinderbijslag en kindgebonden budget.

 

Aangifte inkomstenbelasting

Zoals al aangegeven, bestaat bij Lohnsteuerklasse 3 een aangifteplicht voor de inkomstenbelasting in Duitsland. 

Bij Lohnsteuerklasse 1 bestaat deze verplichting niet. Bij onzekerheid over het recht op het toepassen van Steuerklasse 3 en daarmee het risico op een fikse terugbetaling, kan het raadzaam zijn om Steuerklasse 1 toe te passen. Blijkt bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting dat u toch recht had op Steuerklasse 3, resulteert dit in een terugbetaling. 

Wanneer 90%of meer van het inkomen van de werknemer in Duitsland is belast, of het Nederlandse inkomen maximaal € 8000, bedraagt, dan wordt deze werknemer naar Duits recht aangemerkt als onbeperkt belastingplichtige (ünbeschränkt steuerpflichtig). Dit heeft tot gevolg, dat niet alleen het inkomen wordt belast, maar dat de werknemer eveneens recht heeft op fiscale faciliteiten, bijvoorbeeld op ziektekostenaftrek. Een buitenlands belastingplichtige heeft dit recht niet. Wanneer een werknemer in Steuerklasse 3 wordt ingedeeld, geldt de voorwaarde dat de werknemer als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt.

Ondanks dat u in Duitsland een aangifte inkomstenbelasting indient, betekent dit niet dat u in Nederland geen aangifte meer hoeft te doen. Naast de Duitse aangifte inkomstenbelasting, dient eveneens in Nederland een aangifte te worden ingediend. Wanneer een werknemer in Duitsland werkt, heeft dit gevolgen voor de Nederlandse aangifte. Naast dat mogelijk het (gehele of gedeeltelijke) inkomen moet worden vrijgesteld, heeft het werken in Duitsland wellicht gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. In sommige gevallen kan de renteaftrek aan de in Nederland werkende partner worden toegedeeld. Indien dit geen oplossing biedt, kan de rente worden gestald om zo op een later moment alsnog in aftrek te brengen. 
Een laatste oplossing is mogelijk de compensatieregeling. 

 

German Desk KroeseWevers

Bij KroeseWevers in Oldenzaal hebben wij een German Desk met zowel Duitse als Nederlandse adviseurs. Wij adviseren u over allerlei diverse grensoverschrijdende situaties. Daarnaast kunt u bij ons terecht met al uw grensoverschrijdende vragen.U kunt ons bereiken op 0031 541 53 06 66

 

kroezewevers