Goed verzekerd in Duitsland!

Uw verzekeringsadviseur voor als u werkt in Duitsland! 

Meer →


Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor
wonen in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Alle verzekeringen voor uw bedrijf in Duitsland

Meer →

Neuenhaus Advies

Goed verzekerd in Duitsland!

Meer →

Neuenhaus Advies

Ook voor goede
aanvullende verzekeringen

Meer →

Wonen in Duitsland

05

U gaat in Duitsland wonen?

Onderstaand vindt u de noodzakelijke verzekeringen en overige handige informatie. Voor uw gemak zijn de Nederlandse en Duitse termen naast elkaar gezet. Denkt u overigens naast het regelen van uw verzekeringen ook aan uw notariële zaken! Neem contact met ons op voor een informatief gesprek of voor een vrijblijvende offerte.

Wettelijke aansprakelijkheid / Haftpflicht Versicherung

Net als in Nederland kent Duitsland een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor u en uw gezinsleden voor schade die u een ander toebrengt. Dit kan materiele schade maar ook fysieke schade zijn. Daarnaast kent Duitsland een aparte verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor o.a. honden. Daarnaast bestaan er nog diverse aansprakelijkheidsverzekeringen.

Autoverzekering / KFZ Versicherung

Net als in Nederland is het in Duitsland verplicht om uw auto te verzekeren voor aansprakelijkheid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid dit uit te breiden met beperkt casco of volcasco, de z.g. Teilkasko of Vollkasko.
Onder de Teilkasko-dekking vallen zaken als glas-,wild,brand,diefstal en hagelschade. Onder de Vollkaskodekking vallen verder nog eigenschades en vandalisme.
 
Ga voor meer informatie naar onze veel gestelde vragen.

Opstalverzekering / Wohngebäudeversicherung

Net als in Nederland is dit de verzekering voor uw huis c.q. woning. Bij een bestaande woning neemt u deze verzekering altijd over van de vorige eigenaar. Vervolgens kunt u dan zelf binnen 4 weken na ingeschreven te zijn in het kadaster van verzekeraar wisselen.

Inboedelverzekering / Hausratversicherung

Net als in Nederland dekt deze de schade aan de bewegelijke zaken in en om uw woning. In tegenselling tot de meeste Nederlandse verzekeraars is dit in Duitsland tegen nieuwwaarde. Tevens zit de keuken alsmede de fietsen bij deze dekking in.

Rechtsbijstandverzekering / Rechtschutzversicherung

Deze verzekering dekt de kosten van juridische bijstand wanneer u een advocaat nodig heeft. Dit kan b.v. zijn bij een verkeerongeval of bij een geschil met uw werkgever of waneer u een conflict heeft met de levering van uw nieuw bestelde auto, bank of keueken. In tegenstelling tot in Nederland kunt u in Duitsland uw eigen advocaat kiezen. Tevens vallen ook zaken die in Nederland spelen veelal onder de dekking.

Verpleeggeldverzekering

02Wat is een aanvullende verpleeggeldverzekering en waarom heb ik deze nodig?

In Nederland worden veel verpleegkosten (thuiszorg / verpleegtehuis) deels door de WLZ (AWBZ) vergoed. Duitsland kent ook een tegemoetkoming in verpleegkosten, die valt onder de wettelijke verpleegverzekering van de Krankenkasse. Deze wettelijke verpleegverzekering dekt echter maar een klein deel van de kosten die u maakt indien u in Duitsland verpleeghulp nodig heeft.

Weiterlesen: Verpleeggeldverzekering

Ongevallenverzekering / Unfallversicherung

Deze verzekering betaald een een eenmalig en/of levenslang maandelijks geldbedrag uit bij geheel of gedeeltelijke invaliditeit. U kunt hiermee de kosten betalen wanneer u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien, dit kunnen  lopende kosten zijn of eenmaligekosten voor aanpassing van uw woning.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering / Berüfsunfähigkeitsversicherung

Deze verzekering betaald u maandelijks een bedrag uit wanneer u uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen. Dit kan zijn door ongeval maar ook door ziekte. 
 

Uitvaartverzekering / Sterbegeldversicherung

In Duitsland kunt u ook een uitvaartverzekering afsluiten, Deze verschilt echter zeer van de in Nederlandse bekende uitvaartverzekeringen. In principe verzekerd u hier mee een bepaald bedrag dat kan dienen voor het betalen van uw uitvaart.

Pensioenverzekering / Betriebliche Rentenversicherung

Hiermee kunt u wanneer u in Duitland werkt, naast de wettelijke Deutsche Rentenversicherung een aanvullend pensioen opbouwen via uw werkgever.
 
Lees ook werken in Duitsland